Izreke Imama Bakira a.s.Zaista, vjernik može biti samo onaj koji u stanju sreće ne čini grijeh i ne zapada u zabludu; u stanju ljutnje govori ono što je pravo; kada ima moć ne poseže za onim što mu ne pripada.

(USULUL KAFI, DIO 2, S. 234)

Svaki Allahov sluga ima bijelu površinu na svom srcu. Kada počini neki grijeh na njoj se pojavi crna mrlja; kada se za njega pokaje mrlja nestaje. Kada stalno čini grijeh crna mrlja se povećava sve dok ne prekrije svu bijelu površinu. Kada je prekrije u tom čovjeku nema više nikakvog dobra. O tome Allah kaže u Kuranu: "Ono što su radili prekrilo je srca njihova." (K.83: 14)

(BIHARUL ENVAR, DIO 73, S. 332)

Zaista, kad čovjek stekne bogatstvo na nedozvoljen (haram) način, pa s njim obavi hadž i umru, čini dobro rodbini i druga dobra djela. Allah mu ništa od toga neće prihvatiti.

(BIHARUL ENVAR, DIO 99, S. 125)

Čovjekova savršenost leži u razumijevanju vjere, strpljenju u nevolji i pravilnoj procjeni u životnoj opskrbi.

(TUHFUL AKUUL, S. 292)

Tri djela se smatraju plemenitim u ovom i onom svijetu: da oprostiš onome ko se o tebe ogriješi, da se približiš onome ko se od tebe udalji i da pokažeš razumijevanje prema onome ko se prema tebi nerazumno ponaša.

(TUHFUL AKUUL, S. 293)1 2 3 4 5 6 next