Izreke Imama Zejnul Abidina a.s.Slavljen je Onaj koji učini priznanje blagodati koje dolaze od Njega jednakim hvaljenjem Njega; slavljen je Onaj koji učini spoznaju o nemoćnosti da se zahvati Njemu jednaku zahvaljivanju Njemu.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S.142)

Razmišljajte i radite, zašto ste i stvoreni; Allah vas nije uzalud stvorio.

(TUHFUL AKUUL, S. 274)

Pazite se društva neposlušnih (Allahu), pomoći tlačiteljima, blizine pokvarenih i poročnih; čuvajte se da vas ne zavedu i držite se što dalje od mjesta koja oni posjećuju. Znajte da svaki onaj koji se suprotstavlja ljudima koje je Allah postavio da upravljaju (evlija-allah) i prihvati neku drugi vjeru osim Allahove, te svoj život vodi ne ugledajući se na život Allahu bliskog čovjeka (velijullah) - završit će u vatri zapaljenoj koja se hrani tijelima savladanim mukom. Zbog toga uzmite opomenu, o vi koji opažate. Hvalite Allaha zato što vas je uputio i znajte da se ne možete otrgnuti iz Njegove moći niti tražiti pomoć od nekog jačeg od Njega; On vidi sve što radite i na kraju ćete biti pred Njim skupljeni. Zato okoristite se savjetom i usvojite ponašanje vrlih i pobožnih ljudi.

(TUHFUL AKUUL, S. 254)

U njegovom pismu upućenom učenjaku Muhammedu ibn Muslimu Azzehariju koji je služio na halifinom dvoru, stajalo je:

U svojoj Knjizi Allah je obavezao učenjaka kada je rekao: "A Kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati i da neće iz nje ništa kriti..." (K.3.l87) Sada znaj da je najmanje od onoga što si sakrio i najlakše od onoga što si na se natovario (činjenica) da si baš ti taj koji služi kao tješitelj tlačitelju kada je uznemiren i da mu je tvoja blizina

prva stanica na putu ka prijestupu. Zar te nisu učinili time što su te pozvali k sebi osovinom oko koje će se okretati žrvanj njihovog tlačenja i mostom kojim će premostiti sve prepreke na koje će pri tome naići? Od tebe su učinili merdevine pomoću kojih će dosegnuti zablude i od tebe su učinili pozivaoca ka njihovim grijesima. Naveli su te da hodiš njihovom stazom pa pomoću tebe izazivaju sumnju u narodu i uništavaju njegovo povjerenje u ulemu. Pomoću tebe upravljaju srcima neukih, što nisu mogli postići ni s najsposobnijim namještenicima ni sa najjačim pomagačima. Ti im služiš da bi prikazali svoje greške ispravnim i da bi i sve druge ka njima poveli. Koliko li je manje ono što ti daju prema onome što od tebe uzmu! Koliko li je slabije ono što za tebe grade prema onome što ti ruše! Zato pazi na se, jer niko neće paziti na tebe ako ti to sam nećeš!

(TUHFUL AKUL, S. 276)1 2 3 4 5 6 7 8 next