SURA 13
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Grom -Ar-Ra’d

Medina -43 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Elif-lam-mim-ra. Ovo su ajeti Knjige! A ono {to ti se objavljuje od Gospodara tvoga

istina je, ali ve}ina ljudi ne}e da vjeruje.

2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i

Mjesec pot~inio, svako se kre}e o roka odre|enog; On upravlja svim i potanko izla`e

dokaze da biste se uvjerili da }ete pred Gospodara svoga stati.

3. On je Zemlju ravnom u~inio i na njoj nepomi~ne planine i rijeke stvorio i od svakog

ploda po par, mu{ko i `ensko, dao; On dan zastire no}u. To su doista dokazi ljudima

koji razmi{ljaju.

4. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima grani~e i ba{~a ima lozom zasa|enih, i

njiva, i palmi sa vi{e izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next