Izreke Imama Huseina a.s.Onoga ko želi da zadovolji ljude nečim što ljuti Allaha, Allah prepušta na milost ljudima.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S. 126)

Pazite da ne tlačite one koji nemaju drugog pomagača osim Allaha.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S. 118)

Onaj ko te voli spriječava te u činjenju grijeha, a onaj ko te mrzi podstiče te na grijeh.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S. 128)

Pamet dostiže savršenstvo samo slijeđenjem istine.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S. 128)

Druženje sa razvratnicima slabi vjeru.

(BIHAR-UL ENVAR, DIO 78, S. 122)1 2 3 4 next