Izreke Imama Hasana a.s.Hvaljen neka je Allah koji čuje govor svakog onog koji govori i poznaje misli svakog onog koji šuti. Svako ko živi od Njega opskrbu prima, a svako ko umre Njemu se vraća.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S. 112)

Sine, nemoj da zavoliš nikoga prije nego saznaš kuda ide i odakle dolazi. Kada to dvoje saznaš i budeš zadovoljan, imaj s njim bratski odnos u kojem ćete jedan drugom opraštati greške i pomagati se u teškoćama.

(TUHFUL AKUUL, S 233)

Najbolji vid je onaj koji prodire u suštinu; najboiji sluh je onaj koji čuje opomenu i okoristi se njome; najzdravije srce (razum) je ono koje je čisto od sumnje i dvoumijenja.

(TUHFUL AKUUL, S. 225)

Jednom je hazreti Hasan bio upitan: "Šta je kukavičluk.?" Odgovorio je ovako: "Kukavičluk je smjelost pred prijeteljem, a bježanje pred neprijateljem. "

(TUHFUL AKUUL, S. 225)

Uspjeh u oba svijeta postignut je razumom.

(BIHARUL ENVAR, DIO 78, S. 111)1 2 3 4 5 6 7 8 next