Ehli-bejt u teologiji, pravu i kur’‘anskoj egzegezi: tri primjera tri primjera



  U ovom radu autor analizira tri primjera (teološki, juristički i egzegetski) u kojima je istražena i predstavljena uloga Ehli-bejta. Centralno mjesto u radu zauzima impresivno djelo Shaykh Muhammada b. Hasana al-Tusija (u. 460./1097.), uz reference i na druge autore djela o kalamu, fiqhu i tafsiru. No, Tusi predstavlja najbolju polazišnu tačku za sagledavanje pozicije Ehli-bejta, naročito s obzirom na Tusijevu upućenost u ove tri različite (ali komplementarne) znanosti te njegovu važnost u historiji islamskog mišljenja.

Tusi otvara novu eru u islamskoj misli, u smislu da se sva pažnja ne usredotočuje na puko pobrojavanje hadisa prenesenih od Poslanika i imama, već na detaljnu analizu ovih vrela, čime se uspostavlja novi intelektualni sistem. Tri primjera analizirana u ovom radu su:

iz tafsira – analiza locus elassicus kur’‘anskog ajeta 33:33 (Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.);

iz fiqha – pitanje humsa i njegove distribucije među Benu Hašimom, što uključuje Ehli-bejt;

iz kalama – argumenti o ekskluzivnoj čistoti od grijeha (isma) i posebnoj Božijoj naklonosti (lutf) spram Poslanika i njegovog

potomstva, odnosno njih četrnaest.

 

The Ehli-bejt in Shi’‘ite theology, law and Quranic exegesis: three examples

Robert Gleave

University of Bristol

In this paper, I analyse three examples (from theological, legal and exegetical works respectively) in which the role of the Ehli-bejt is examined and presented. Central to my presentation is the work of the impressive Shi’‘i polymath, Shaykh al-Ta’‘ifa, Muhammad b. Hasan al-Tusi (d.460/1097), though reference will be made to other writers. Tusi’‘s works of kalam, fiqh and tafsir provide an excellent starting point for an account of the position of the ahl al-bayt, partly because he was adept in these different (but complementary) sciences, and partly because of his role in the history of Shi’‘i thought. Tusi opened a new era in Shi’‘ite thought where the emphasis lay not merely in recounting the hadiths transmitted from the Imams and the Prophet, but also in the detailed analysis of these sources, alongside the Qur’‘an in the production of a Shi’‘i intellectual system which was sufficiently robust to withstand the attacks of the detractors of the Shi’‘a.



1 2 3 4 5 6 7 next