JEVREJSTVO - JEHUDIJEVjerujemo u jedinstvo krštenje, kojim se praštaju grijesi. i vjerujemo da će on biti živ i kada mrtvi budu proživljavani, te da je on stalan i vječan.

Definicija: Jevrejstvo je vjera u koju vjeruju jevreji, a oni su ummet Musa alejhi selam.

Osnov jevrejstva

Akida jevrejstva prije nego je iskrivljena bila je izgrađena na tevhidu i ispravnom imanu objavljena od Allaha dželleša'nuhu Musau alejhi selam. Međutim, oni su je iskrivili i zamijenili i izmislili ono što Allah dželleša'nuhu nije objavio Musau alejhi selam. Od tada, pa do dana današnjeg oni su ummet koji se neprijateljski odnosi prema Allahu dželleša'nuhu i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a dokaz je sura El-Maide, 82 ajet: "Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci, i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: 'Mi smo kršćani, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole."

Živi kur'anski primjeri o njihovom krivom vjerovanju

1. Širk Allahu dželleša'nuhu u ibadetu.

Uzeli su tele za božanstvo i Allahu dželleša'nuhu pripisali druga, te ga počeli obožavati uprkos tome što su među njima bili Musa i Harun alejhi selam. Allah dželleša'nuhu ovo spominje u suri Ta–Ha, 88-91. ajeta: "Pa im izlio tele koje je davalo glas kao da muče, i oni su onda rekli. 'Ovo je vaš bog i Musaov bog, on ga je zaboravio!' Zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti niti im ikakvu korist može pribaviti? A njima je Harun još prije govorio: 'O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni, Gospodar vaš je Milostivi, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje!''

Zato što su oni znali da je životinja nerazumna, da je zovnu ne bi im se mogla odazvati kao što ne može da im pribavi kakvu korist ili otkloni kakvu štetu.

2. Pripisivanje sina Allahu dželleša'nuhu, neka je Uzvišen Allah od onoga što oni govore. Kaže Uzvišeni u suri Et-Tevbe 30-om ajetu: "Jevreji govore: 'Uzejr je  Allahov sin.''

Uzejr je bio jedan od poslanika koji su poslani jevrejima. Jevreji su čak ustvrdili da su oni Allahovi dželleša'nuhu miljenici i odabranici. U suri El-Maide, 18. ajet, kaže Uzvišeni: "I jevreji i kršćani kažu: 'Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi.' Reci: 'Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?''

3. Riječi njihove 'Allah je siromašan, a mi smo bogati.'Zaista su ovo teške riječi i ne može ih kazati osim nevjernik. Kaže Allah dželleša'nuhu u suri Ali' Imran, 181.ajet: "Allah je čuo riječi onih koji su rekli: ''Allah je siromašan, a mi smo bogati!'' Pa im Allah dželleša'nuhu, odgovara: "Naredit ćemo Mi da se pribilježi ono što su oni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: 'Iskusite patnju u ognju zbog djela ruku vaših!' - a Allah nije nepravedan prema robovima Svojim."

4. Poricanje poslanstva Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next