Islamski odgoj
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Kada govori o odgojnim i obrazovnim metodama, svojevrsnim pravilima tj. kodeksima ponašanja učenika i učitelja islam pominje tri zasebne teme:
1) definira uvjete koje jednako trebaju ispunjavati i učenik i učitelj,
2) definira uvjete koji se tiču samo učitelja (odgajatelja),
3) definira uvjete kojih se treba pridržavati učenik (onaj koji se odgaja i podučava).

Sa stanovišta islama nije ispravno ograničiti pojam mualim (učitelj) na osobu koja u određenoj obrazovnoj instituciji obavlja posao podučavanja. Dakle, mualim o kome ćemo ovdje govoriti nije prosvjetni radnik, jer to označava samo zanimanje proisteklo iz potreba zajednice.

Jedna od osnovnih karakteristika mualima je da za svoje poučavanje ne traži naknadu, dok je svaki prosvjetni radnik plaćen za taj posao. Neki ljudi su čitav život bili prosvjetitelji, ali za to nikad nisu dobili nikakvo priznanje niti naknadu od društva. Npr. majka koja čitav život posveti odgoju i podučavanju djece, sa stanovišta islama je odgajatelj iako je u društvu nazivamo domaćicom. Istovremeno osobe, čije je zanimanje prosvjetni rad, ali koje tom svom zanimanju nisu prilazili kao dobrom djelu, nego kao lahkom i dobrom izvoru primanja, sa stanovišta islama nisu ništa drugo do trgovci. Zato treba razlikovati učitelja po zanimanju od učitelja čiji je to atribut ličnosti. Ova dva pojma se ipak ne razilaze u potpunosti, što znači da neko može biti istovremeno i učitelj po zanimanju i po opisu ličnosti.

 

U narednim diskusijama, kad god spomenemo riječ mualim, mislićemo na onoga ko je po karakteru ličnosti učitelj. To može biti majka, nastavnik ili onaj ko se bavi bilo kojim poslom ali je istovremeno i poučavatelj. Hazreti Imam Homeini (r.a.) je rekao: "Poučavanje je zanimanje Božijih poslanika", misleći na onu vrstu poučavanja o kojoj ćemo ovdje govoriti.

 

Kada naš Poslanik (s.a.w.a.) kaže: "Džennet je pod nogama majke.", misli na ovu odgojnu dimenziju majčinu, dakle govori o majci koja je ispravno poučila dijete i na dijete koje se pridržava upute. Ovakvo što se ne može reći za djecu koja su samo ljubazna prema majci iz čisto emotivnih razloga, bez da budu dobri vjernici kao ni za majke koje štite i njeguju djecu slijedeći svoj majčinski instinkt a pri tom ne poštujući Allahove odredbe. Ovakva djeca i ovakve majke nisu obuhvaćeni ovim Poslanikovim hadisom.


      Suprotno danas često ponavljanim frazama po kojima je čovjek vrijedan poštovanja samo zato što je čovjek, bez obzira na njegova uvjerenja, islam poštuje čovjeka shodno njegovim uvjerenjima. Nekad je on uzdignutiji i poštovaniji od meleka, a drugi put zahvaljujući zabludama u koje zapadne, bezvrjedniji je od stoke. Svakako, kada ovo kažemo, ne mislimo da ne treba poštovati ljude u društvu koji nemaju ispravna uvjerenja. Šta više, islam nalaže poštivnje ovce, krave, konja itd. jer prema fikhu onaj ko nema uslova da hrani životinju na odgovarajući način, gubi pravo vlasništva nad tom životinjom. Oni koji poznaju takvu osobu, dužni su mu oduzeti životinju i hraniti je, sve dok njen prethodni vlasnik ne stekne uslove da je hrani na odgovarajući način. Ovo poštivanje je normativno poštivanje a ne ono koje je zasluženo uvjerenjima.

 

Qur'an govori da je Allah (s.w.a.) stvorio čovjeka kao namjesnika na zemlji, o tome kako je Ademu (a.s.) i sinovima njegovim podaren keramet, kako su meleci učinili sedždu čovjeku kao vrsti, ali isto tako u drugim ajetima govori se o ljudima koji se porede sa magarcima natovarenim, psima, stokom itd. Treba istovremeno imati na umu i jednu i drugu grupu ajeta. Čovjeka koji nema ispravna uvjerenja treba poštovati kao sva ostala stvorenja u kreaciji, dok istinsko poštovanje, prema islamu zaslužuje onaj ko ima ispravna uvjerenja.1 2 3 4 5 6 next