Oholost i skrušenost
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Oholost (kibr na arapskom) je stanje u koje čovjek dolazi kada se smatra boljim i superiornijim od drugih. Ova negativna ljudska osobina je uzrok nesloge i mržnje u zajednici. U časnom Kur'anu mnogi ajeti govore o sudbini oholih:

"Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio." Nikada! Dolazile su pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio." ... A zar u džehennemu neće biti prebivalište oholih!? (K.39:58,59,60)  

 

I reći će se: Ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti." Grozna li prebivališta za ohole." (K. 39:72)

 

U jednom hadisu stoji: "U Džehennemu postoji dolina imena Sakar u kojoj će prebivati oholi. Njena žega je veća od čitave džehennemske vatre."

Drugi hadis kaže: "Oholi će biti smanjen i po njemu će gazati svi ljudi sve dok se obračun na Sudnjem danu ne završi"

 

Uznositost je samo za Allaha, s.v.t., jer On u časnom Kur'anu kaže: "Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. (K.45:37)

Jedan hadis kaže: "Allah je za Sebe izabrao ponos i uzvišenost, a ne za stvorove Svoje. On ih je učinio nedostupnim i zabranjenim za druge mimo Sebe i odabrao ih za veličinu svoju. On je bacioprokletstvo na onog među robovima Svojim koji se s Njim natječe u njima."1 2 3 4 5 6 next