Dječija potreba za ljubavlju
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Potreba da se bude voljen veoma je jaka u svakom ljudskom biću. Od djetinjstva pa sve do starosti, ono želi da je voljeno od strane onih koji ga okružuju. Ljubav povezuje osobe jakom vezom i čini životne teškoće podnošljivim. Ona izaziva osjećanje brige i staranja, bez kojeg ljudi ne bi brinuli jedni za druge. Zato je poklonjena ljubav djetetu mnogo važnija od svakog drugog poklona.

Život se ne odvija samo prema hladnim pravilima. Toplina ljubavi je neophodna da on dobije dušu i postane lijep i ugodan. Kuća bez ljubavi, ma koliko dobro organizovana i uređena, ne ispunjava svoju svrhu. Porodica nije samo mala zajednica u kojoj se zadovaljaju potrebe njenih članova. Ovo se može postići i sa nekom državnom ustanovom. Međusobna ljubav i pažnja su istaknute osobine familije, i ta osjećanja drže na okupu njene članove.

Prisutnost ljubavi, ili pak njen nedostatak, ima veoma snažan utjecaj na živote djece, tj. na njihove mentalne sposobnosti, lahkoću govora i pogled na svijet. Zbog toga islam naglašava važnost ispoljavanja ljubavi u porodici, naročito prema djeci. Poslanik s.a.v. je veoma volio svoje unuke, i često bi javno pokazivao veliku pažnju i brigu prema njima. On s.a.v. je čak produžavao  sedždu ako bi mu se Husejn popeo na leđa. Ne bi podnosio da plaču niti da budu povrijeđeni. Također je potsticao ashabe da pokazuju nježna osjećanja prema njihovoj djeci.

Efekti koje roditeljska ljubav ostavlja na djecu su sljedeći:

·        Ono je srećnije i mirnije. Voljeno dijete je u dobrim odnosima sa svijetom, i sposobno je podnijeti razočarenja mnogo bolje. Svijet dijeteta koje raste bez ljubavi je hladan, mračan i jednoličan. Takvo dijete često pravi zijan (loše se ponaša) samo da bi privuklo pažnju.

·        Dijete je sigurnije u sebe. Zna da je vrijedan ljubavi, što je velika pomoć u izgradnji samopoštovanja.

·        U stanju je izgraditi bolje odnose sa drugima. Ako se odnos prema roditeljima temelji na ljubavi, djete će izrasti u ljubaznu i nježnu osobu. Nedostatak ljubavi čini srce tvrdim i nesposobnim da iskaže ljubav prema drugima.

·        Dijete ima pozitivniji pogled na život. Voljeno dijete gleda na život sa poletom i entuzijazmom. Ono je spremno da iskuša i doživi nove stvari. Kuća bez ljubavi će uzrokovati da se dijete postavi negativno prema životu, i njegovi prirodno ispitivački nagon i interes neće imati priliku da dođu do izražaja.

·        Dijete će biti pažljivije prema roditeljskim riječima. Prijekori i opomene postaju podnošljivi kada dijete zna da je voljeno. Roditeljski zahtijevi se ispunjavanju lakše i radosnije.  

Kako pokazati djetetu da je voljeno?1 2 next