Uloga majke u odgoju djeteta
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Moderan način življenja potstiče ženu da ima visoko obrazovanje i uspješnu karijeru. Međutim, ženina uloga kao majke za društvo je daleko važnija od svih drugih zanimanja. Od jakih i zdravih porodica nastaje jako i zdravo društvo. U izgradnji takve porodice majka igra nezamjenljivu ulogu, i u tome je pravo mjerilo njenog uspjeha. Uspješno podizanje djece je pravi i stvarni izazov za svaku ženu.

 

 U islamu žena ima najveći položaj i najviše je poštovana kao majka. Imam Zejnul Abidin kaže o pravima majke:

“Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim djelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li  šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.”

 

Pri traženju žene za brak posebno se naglašava da se traži ona sa visokim moralom. Poslanik Muhammed s.a.v. je rekao: “Gledajte da se ženite iz dobre familije jer geni imaju utjecaja na potomstvo.” On je također potsticao muslimane da žene čestite žene da bi imali čestitu djecu, dok je bio protiv izabiranja žene samo zbog njene ljepote ili bogatstva.

 

Majka zaslužuje više poštovanja i pažnje i od samog oca. Ovo zaključujemo iz Poslanikovih riječi upućenim Hakimu b. Hizamu, kada je ovaj pitao kome treba najviše dobra činiti. Poslanik mu je rekao majci, a kada je ovaj upitao o sljedećoj osobi, Poslanik s.a.v. mu je ponovio “Majci.” Tako je bilo kada je ovaj upitao i treći put. Tek kada je Hakim upitao četvrti put Poslanik s.a.v. mu je rekao da poslije majke dobro treba činiti i ocu.

 

Jedna žena se žalila Poslaniku s.a.v. što njima nije bilo dozvoljeno da učestvuju u džihadu (borbi) na Allahovom putu, misleći da su spriječene da zarade nagradu šehida i boraca na Allahovom putu. Poslanik s.v.a. joj je objasnio da je žena borac na Allahovom putu (mudžahid) od trenutka kada zatrudni pa sve dok se ne porodi, i od trenutka kada počne da doji pa sve do trenutka kada prestane. Ako bi se desilo da umre za vrijeme trudnoće ili dok doji dijete, umrla bi smrću šehida. Odgojiti čestito djete smatra se za jedno od najboljih dobrih dijela. Za njega je majci propisana velika nagrada, u Ovom i Onom životu.   1 2 3 4 5 6 7 8 next