Nas (Ljudi)سورة الناس

 Mekka

114. sura – 6 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

2. Vladara ljudi,

3. Boga ljudi,

4. od zla šejtana-napasnika,

5. koji zle misli unosi u srca ljudi – 

6. od džinova i od ljudi!"

 1 next