Ihlas (Iskrenost)سورة الإخلاص

 Mekka

112. sura – 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Reci: "On je Allah – jedan!

2. Allah je Utočište svakom!

3. Nije rodio i rođen nije,

4. i niko Mu ravan nije!"