Nasr (Pomoć)سورة النصر

Medina

110. sura – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze

3. ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.