Kevser (Mnogo dobro)سورة الکوثر

Mekka

108. sura – 3 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali,

2. zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji,

3. onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati.