Ma'un (Davanje u naruč)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

سورة الماعون

Mekka

107. sura – 7 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

2. Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

3. i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

4. A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,

5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

6. koji se samo pretvaraju

7. i nikome ništa ni u naruč ne daju!

 1 next