Kurejš (Kurejšije)سورة قريش

Mekka

106. sura – 4 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Zbog navike Kurejšija,

2. navike njihove da zimi i ljeti putuju,

3. neka se oni Gospodaru hrama ovoga klanjaju, 

4. koji ih gladne hrani i od straha brani.