Humeze (Klevetnik)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

سورة الهمزة

Mekka

104. sura – 9 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,

2. koji blago gomila i prebrojava ga,

3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

4. A ne valja tako! On će sigurno biti bačen u džehennem!

5. A znaš li ti šta je džehennem?-

6. Vatra Allahova razbuktana,

7. koja će do srca dopirati.

8. Ona će iznad njih biti zatvorena,1 next