Tekasur (Nadmetanje)سورة التکاثر

Mekka

102. sura – 8 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

2. sve dok grobove ne naselite.

3. A ne valja tako, saznaćete svakako!

4. i još jednom, ne valja tako! saznaćete sigurno!

5. Ne valja tako, neka znate pouzdano,

6. džehennem ćete vidjeti jasno!

7. i još jednom, doista će te ga vidjeti očigledno!

8. zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!1 next