POSLANIK ČASNI MUHAMED
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Vjera djedova PoslanikovihPitanje 219: Da li su djedovi Poslanikovi radili po Isaovom, a.s., vjerozakonu?

Odgovor: U svakom slučaju bili su jednobožci (muvehidi), a držali su se Ibrahimovog, a.s., vjerozakona. Naime, ovdje treba pojasniti da se Ibrahimov, a.s., vjerozakon podijelio u dvije grane:

Prvu granu činili su vjerozakoni Beni israila, počev sa Musaovim, a.s, vjerozakonom - oličenim Tevratom, završivši sa Isaovim, a.s., vjerozakonom - oličenim Indžilom (koji ujedno bijaše i potvrda Tevrata).

Drugu granu predstavljala je grana hidžazkih Arapa, koji su između ostalog i hadždž obavljali. Poslankovi djedovi i preci slijedili su ovu drugu - arapsku liniju.

 

Vjera Poslanikova prije poslaničke misijePitanje 220: Koju je Vjeru slijedio naš časni Poslanik prije svoje poslaničke misije?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next