Al-Fatiha - Pristup
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Al-Fatiha - Pristup

 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

 

Prije no što krenemo sa tumačenjem ajeta, podsjetimo da su kur'anski ajeti podijeljeni u 114 sura.

S obzirom da se nalazi na samom početku Kur'ana, prva kur'anska sura nosi naziv „Al Fatiha“ što u prijevodu znači „Pristup“. Ova sura je među narodom poznata kao sura „Hamd“ ili „Elham“. Iako je čini samo sedam ajeta, ovu kur'ansku suru je svakodnevno neophodno proučiti 17 puta u obaveznim rekatima dnevnih namaza koji se bez učenja ove sure ne mogu smatrati ispravnim. Ova kur'anska sura počinje ajetom koji je pohvalno učiti pri svakom poslu:


بسم الله الرحمن الرحیم

„U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.“(1:1)

 1 2 3 4 5 6 7 8 next