U PRISUSTVU ALLAME TABATABAIJA
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

 

 Zato pitajte one koji znaju, ako ne znate vi!A časni Poslanik, s.a.v.a., pak veli: “U znanju su riznice, a njihov ključ je pitanje, pa pitajte – smilovao vam se Allah – jer će zaista kroz to četverica Uzvišeni Bog u Kur'anu časnom veli: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ

biti nagrađena: onaj koji pita, koji odgovara, koji sluša i onaj koji ih voli.”

Knjiga koja je pred vama predstavlja sukus pitanja i odgovora koje je moja malenkost sa grupom vrlih sljedbenika Islama i imanske braće iz komskog islamskog centra, prikupila iz redovnih druženja četvrtkom i petkom sa uvaženim ajatollahom allamom Tabatabaijem. Nakon mog prepisa te korekture, pretrage, navođenja izvora i prevođenja ajeta i rivajeta, davanja naslova i kategorizacije od strane jednog prijatelja – i nakon višekratnog pregledanja teksta – knjiga se u ovom pakovanju stavlja na raspolaganje zaljubljenicima svetih naučavanja.

S nadom da će ova knjiga koja je tek klas iz bogate ljetine velikog znalca allame Tabatabaija, označavati sjećanje na ovog nezamjenljivog velikana – koji je skrbio upotpunjeno znanje Knjige i Sunneta – kao što njegova opetovani citati prosvijetljenih kur'anskih ajeta i hadisa nastanjuju živa srca. I nikada surovost nekog pitaoca – koja se povremeno dopuštala u njegovom prisustvu - unatoč dignitetu i veličini ovog mudraca - ukrašnog skrušenošću i stidom – nije ga izbacivala iz okvira izvornog sunneta, odmjerenosti, blagosti i smjernosti - što je sve raskrivalo njegovu potpunu samokontrolu - a on bi uvijek nasmijanog lica odgovarao vrlom pitaocu. Zato (ova knjiga) donosi spomen za sve nas i putnike karavane koja neumitno hodi ka Zbiljskom Obožavanom i koja nas spaja sa Zbiljskim Bitkom, a sve na fonu onoga kako nam je upravo ovaj mudrac, tihim i milozvučnim glasom, slog po slog, citirao narečeni bejt Hafiza Širazija:

 

Karavana ode, pustara pred tobom, a ti spavaš,1 next