Adijat (Oni koji jure)سورة العاديات

Mekka

100. sura – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi onih koji dahćući jure

2. pa varnice vrcaju,

3. i zorom napadaju,

4. i dižu tada prašinu

5. pa u njoj u gomilu upadaju –

6. čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan

7. i sam je on toga, doista, svjestan,

8. i on je, zato što voli bogatstvo – radiša.1 next