STVARANJE SVIJETA I ČOVJEKA
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Stvaranje svijetaPitanje 61: Zar se iz ovog hadisa – Bijaše Allah i sa Njim ne bijaše ništa (Kane Allah ve lem jekun me'ahu šejun)[1] – ne razumije da je svijetu prethodilo ništavilo i vremensko stvaranje?

Odgovovr: Iz hadisa se zaključuje da je Uzvišeni Bog uvijek stvarao, da je uvijek bio Izljevač Svoje milosti te da je neštedimice izljevao Svoju blagodarnost (fejd).

 

Smisao hadisa Bijaše Allah i sa Njim ne bijaše ništaPitanje 62: Pa koji je onda smisao hadisa: Bijaše Allah i sa Njim ne bijaše ništa?

Odgovor: Dotični hadis prenio je Šejh Saduk, r. a., u knjizi Tevhīd, od Musa ibn Džafera, a.s., a ispod toga je donio:

Bog je i sada u stanju u kojem je i bio (ve huve elān kema kane). [2]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next