Redž'a (povratak u život)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

O ovome govore samo šije i ja sam to tražio u knjigama sunija, ali nisam ništa našao. Kod vjerovanja u ovo pitanje oni se oslanjaju na predaje koje prenose Imami Ehli-bejta - neka je mir na njih! - da će Allah, dž.š., oživiti neke vjernike i neke zločince da bi se vjernici osvetili njihovim neprijateljima i Allahovim neprijateljima na dunjaluku, prije ahireta.

Ako su vjerodostojne ove predaje, a jesu vjerodostojne i mutevatir kod šija, ehli sunnet nije obavezan da vjeruje u njihovu vjerodostojnost a tim i da vjeruju u ovo, jer Imami Ehli-bejta su ovo pripovijedali od svoga djeda, s.a.v.a. Mi smo se obavezali na pravedno istraživanje i nepristrasnost, pa zato njih ne obavezuje sem onog što su sami sebe obavezali da vjeruju i što prenose u svojim sahihima. Predaje koje govore o povratku u život, oni ne prenose i oni su slobodni u vjerovanju u ovo.

Šije nikom ne nameću da vjeruju u povratak u život prije ahireta, niti kaže da je nevjernik onaj ko ne vjeruje, zato je bespotrebno svo ovo prigovaranje šijama. Oni neke ajete tumače tako da se slažu s ovim vjerovanjem kao ajet: “A na dan kada od svakog naroda sakupi gomilu onih koji su dokaze Naše poricali, oni će biti zadržani.” (Naml, 83)

U Tefsiru Kummija je došlo od Ibn Amira od Hammada od Ebu Abdulaha Džafera Sadika da kaže: “Šta ljudi kažu o ovom ajetu: ‘A na dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu.’? Rekao sam: ‘Kažu da je to Sudnji dan.’ Rekao je: ‘Nije tako, to je redž'a (povratak u život prije ahireta). Hoće li Allah na Sudnjem danu sakupiti od svakog naroda gomilu, a ostale ostaviti? Ajet o Sudnjem danu je ‘a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili.’” (Kahf, 47)

U knjizi Akaidu-1-imamija od Sejjid Muhameda Rida Muzafera piše: “Ono što vjeruju šije imamije, uzimajući od Imama Ehli-bejta, jeste da će Allah povratiti neke ljude na dunjaluk u oblicima u kojima su bili, jedne će učiniti dostojanstvene, a druge će poniziti. Slavit će se oni koji su bili na putu istine za razliku od onih koji su bili na putu laži i oni kojima je nepravda učinjena od onih koji su je činili. To će se desiti kada se pojavi Mehdi. Vratiće se samo oni čiji je iman dostigao visok stepen i oni koji su činili najveći fesad. Poslije toga ići će prema smrti, zatim slijedi proživljenje i ono što zaslužuje, nagradu ili kaznu. O tome Allah govori u Kur'ani Kerimu, kada oni koji su bili vraćeni, a nisu se popravili, pa su opet zaslužili Allahovu kaznu, žele da se vrate treći put da se poprave, pa kažu: ‘Gospodaru naš’ - reći će oni – ‘dva puta si nas 

usmrtio i dva puta si nas oživio; mi priznajemo grijehe naše, pa ima li ikakva načina da se izađe?’ (Mumin, 11)”[1]

Želim reći ako sunije ne vjeruju u redž'a, dajem im puno pravo, ali nemaju pravo da prigovaraju šijama zbog toga što vjeruju, jer oni imaju potvrđene jasne tekstove o tome. Onaj ko ne zna nešto po nekom pitanju i nema dokaze protiv onoga ko zna o tome, poput je neznalice koji nema argumenta protiv učenjaka, nevjerovanje u nešto nije dokaz da je to lažno. Koliko je samo jasnih dokaza kod muslimana, a u koje ne vjeruju hrišćani i jevreji!

Koliko je samo vjerovanja i predaja kod ehli sunnata vel džemaata, posebno o evlijama, dobrim ljudima, osnivačima tarikatskih redova, koje se čine nemoguće, ipak ne znači da vjerovanje sunija zaslužuje prigovoranje i klevetanje.

Redž'a ima potvrdu u Kur'ani Kerimu i sunnetu, i nije nemoguće za Allaha, dž.š., da učini, a On nam je već davao takve primjere kao: “Ili za onog, koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao: ‘Kako će Allah oživjeti ove što su pomrli?’ I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživi.” (Bekare, 259)1 2 next