Očekivani Mehdi
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

 

Ovo je još jedno od pitanja koje sunije prigovaju šijama. Neki su otišli dotle da se ismijavaju s ovim, jer oni vjeruju u nemogućnost da neko od ljudi bude živ dvaneast stoljeća i skriven od pogleda ljudi. Neki naši suvremenici su rekli da su šije izmislili ideju o odsutnom Imamu koji će ih spasiti, a sve zbog nasilja vladara i njihovih zločina. Budući da nema snage koja bi im se mogla suprostavljati, šije su se u očaju predali želji da se pojavi Mehdi koji će Zemlju ispuniti pravdom i osvetiti se njihovim neprijateljima.

Posljednjih godina mnogo se govori o ovome, a posebno nakon pobjede Islamske revolucije u Iranu. Muslimani, a posebno obrazovana omladina na svim mjestima se počela pitati o tome da li je Mehdi istina i da li postoji u islamskom vjerovanju ili su ga izmislili šije?

Uprkos tome što je šitska ulema pisala i prije, a i sada[1] o Mehdiju, uprkos kontaktima sunija sa njihovom braćom šijama na mnogobrojnim konferencijama i seminarima o različitim pitanjima akaida, tema o Mehdiju je za mnoge ostala zagonetka, jer se nisu navikli da čuju predaje kao što su ove o Mehdiju.

Dakle, šta islamsko vjerovanje kaže o očekivanom Mehdiju? Istraživanje o ovome pitanju se djele na dvije vrste: Prvo je vezano za istraživanje o Mehdiju kroz Kur'an i sunnet, a drugo je vezano za istraživanje o njegovom životu, skrivenosti i pojavljivanju.

Prvo: Šije i sunije su saglasni da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., donio radosnu vijest o njemu i poučio ashabe da će Allah, dž.š., učiniti da se on pojavi pred Sudnji dan. Hadise o Mehdiju prenose i šije i sunije u svojim sahihima i musnedima. Pa ću ja, po svom običaju, navoditi samo one dokaze koji su potvrđeni kod ehli sunneta vel džemaata.

 U Sunenu Ebu Davud stoji: “Kada bi na dunjaluku preostao samo jedan dan, Allah, dž.š., bi ga produžio da pošalje čovjeka iz mog Ehli-bejta čije ime se slaže s mojim

 


[1] Kao šehid Muhamed Bakir Sadr u svojoj knjizi Bahs havle Mehdi.1 2 3 4 5 6 7 next