Broj Imama je 12 

 

Šije kažu da je poslije Božijeg Poslanika, s.a.v.a., broj Imama sačuvanih od griješenja dvanaest, ni više ni manje od toga, a Poslanik, s.a.v.a., ih je spomenuo po imenima i njihov broj, a oni su:

1. Imam Ali ibn Ebi Talib

2. Imam Hasan ibn Ali

3. Imam Husejn ibn Ali

4. Imam Ali ibn Husejn (Zejnul-abidin)

5. Imam Muhammed ibn Ali (Bakir)

6. Imam Džafer ibn Muhamed (Sadik)

7. Imam Musa ibn Džafer (Kazim)1 2 next