Fatima je Fatima (s.a.)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

Autor: ’Ali Šarijati (‘Ali Shariati)

 

Tekst na koricama:


Rođen u tipičnom selu Mazinana, na obodu žarkog Kavira, prostrane središne iranske pustinje, u istorijskoj iranskoj severoistočnoj provinciji Korasan, Ali Šarijati, ideolog Islamske revolucije Irana, odrastao je u okolnostima sa skromnim materijalnim uslovima, ali bogatim intelektualnim životom  drevne iranske kulture.  Njegov prvi učitelj je bio njegov otac, Ostad  Muhammed-Taki Šarijati (Ostad Muhammed-Taqi Shariati), učitelj-nastavnik-profesor, jedan od osnivača  Centra za objavljivanje islamskih istina i učitelj i nadahnjivač stotina revolucionara u ime islama.


Šarijatijevo  siromaško poreklo među podjarmljenim narodom njegovog zavičaja i oblasti pružilo mu je iskustvo narodne patnje, dok mu je kulturološka klima u kojoj je podizan  pružila naučna znanja za anAliziranje  stanja njegovog koloniziranog naroda u istorijskom kontekstu, kontekstu tradicionalne filozofije i mudrosti, i kao kontekstu nauka  sadašnje generacije.


Upućen u Mašad, glavni grad provincije, radi svog obrazovanja, Šarijati je pohađao Ibn-Zaminovu (Ibn-Zamin) osnovnu školu i Ferdosijevu (Ferdosi) gimnaziju, nakon čega je završio dvogodišnji učiteljski kurs i započeo svoju učiteljsku karijeru u selima u okolini Mašada, dok je, istovremeno, savlađivao i fakultetski program.Uz rad, učenje i političku aktivnost, uspeo je da diplomira nakon pet godina. 


Odrastao u atmosferi privrženosti narodu, Šarijati je za vreme svog srednjoškolskog obrazovanja već bio duboko angažovan u političkoj aktivnosti preko Centra za objavljivanje islamskih istina, koji su osnovAli njegov otac i Taher Ahmadzade (Taher Ahmadzadeh) nakon Drugog svetskog rata.  On je, takođe, bio jedan od najaktivnijih članova pridruženog Novog islamskog centra za pobunu u to vreme.  Pod okriljem ove druge organizacije, on je  započeo svoje plodno životno delanje pišući naučne, filozofske, religijske i političko-sociološke članke. I upravo je preko ovog Centra došao do spoznaje ideja Islamskog revolucionarnog pokreta socijalista sledbenika Boga, i odanosti koja je nadahnula njegovo prvo značajno delo, “Istorija filozofske evolucije”, objavljeno  1955.
Odmah po dolasku u Evropu, Šarijati se priključio Konfederaciji iranskih studenata, revolucionarnoj organizaciji, opozicionoj  Pahlavijevom režimu.  Kasnije, on je bio jedan od osnivača Iranskog nacionalnog fronta u Americi (osnovanog 25. februara  1962), a kratko nakon toga, Iranskog nacionalnog fronta u Evropi (osnovanog maja iste godine).
Prvi kongres potonje organizacije održan je avgusta 1962. U Visbadenu, u Nemačkoj, u toku koga je Šarijati izabran za urednika organa fronta “Slobodni Iran”, mesečnika, čije se prvo izdanje pojavilo 15. novembra 1962.


Uporedo sa ovim aktivnostima, Šarijati je bio blisko povezan sa alžirskim Oslobodilačkim frontom, i sa organizacijom za borbu za nacionalno oslobođenje, El-modžahid, posvećujući svoje pero  borbi protiv francuske kolonijAlističke dominacije.  Njegove revolucionarne aktivnosti su ga, takođe, dovele u vezu sa tako značajnim ličnostima kao što su Zapadnoindijac Franc Fanon (Frantz Fanon), koji je kasnije primio alžirsko državljanstvo, i Omar Ouzgan (Omar Ouzgan).  Njegovo prijateljstvo i bliska saradnja sa Fanonom doveli su do prevoda slavne Fanonove knjige,  “Zemaljski prokletnici”, na persijski.


U naučnom i filozofskom domenu, Šarijatijeva poznanstva su bila bogata i raznovrsna, uključujući njegovog profesora sa Sorbone, voljenog islamologa, Luja Masinjona (Louis Massignon), i slavnog mislioca Žan Pol Sartra (Jean-Paul Sartre), koji je jednom priznao da bi, u slučaju da mora da izabere religiju, prihvatio veru ‘Ali Šarijatija.
U vreme kada je bio spreman za povratak u Iran, nakon petogodišnjeg odsustva, Šarijati je bio vlasnik dva doktorata: iz sociologije i islamske istorije, sa pariskog univerziteta, Sorbone.  Njegova borba na rođenoj zemlji započela je na samoj granici njegove domovine, gde su ga uhapsile vlasti zbog njegovih aktivnosti u Evropi  i zatvorile još jednom u zloglasni Gezal Kaleh.1 next