OKRUGLI STO - Duhovnost u djelu Nehdžu-L-Belaga (Staza rjecitosti)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

Dr. Ali Reza Ansari  </br>

 

Bismillahir-rahmanir-rahim

</br></br>

Meðu uzvišene vrijednosti govorenja voðe pravovjernih hazreti Alija, koje danas imamo u rukama sabrane u knjizi pod naslovom Nehdžu-l-Belaga (Staza rjeèitosti), spada i to da ne tretiraju jedno strogo definisano podruèje. Hazreti Ali u svojim tumaèenjima nije, kako bi to Iranci rekli, uzjahao konja za samo jednog mejdana, nego se bavi širokom lepezom tema, od kojih su neke èak meðusobno kontradiktorne.

Nehdžu-l-Belaga je uzvišeno djelo, i to ne samo u jednom podruèju. Ona predstavlja èitav zasebni svijet u kome se nalazi mnoštvo drugih - svijet znanja i spoznaje, svijet književne i govornièke vještine, svijet sklada, svijet politike, svijet epopeja, svijet pravedne vladavine, svijet morala i samooèišæenja, svijet bogoštovlja, svijet džihada i društvene problematike itd.

Uzvišena je, dakle, u jednom širokom smislu i nipošto nije tematski ogranièena. Rumi je npr. izvanredan u iznalaženju blistavih primjera, Sa’‘di u didaktici, Firdusi u epici, Hafiz u gnozi, Šekspir u drami i sl. Nehdžu-l-belaga je, meðutim, svestrano govorenje i ne ogranièava se na jedno podruèje, što je jedan od njenih najizrazitijih kvaliteta.

Govorenje je poslanica duha, pa se govorenje svakog govornika odnosi na baš onaj svijet u kome boravi njegov duh. Naravno, govorenje koje tretira više ovakvih svjetova znak je da govornikov duh nije okupiran samo jednim od njih. On boravi u svima njima, ili, kako bi to gnostici kazali, on je savršen èovjek. I doista, niti jedan drugi epitet ne može biti prikladniji za autora Nedžu-l-Belage, nego li je to ova odrednica - savršeni èovjek.

Merhum šejh Muhammed Abduhu, negdašnji egipatski muftija, upoznavši se daleko od svoje domovine sa Nehdžu-l-Belagom je kazao: »Ne može meðu ljudima koji govore arapski jezik biti iko ko bi ustvrdio da izuzev Kur’‘ana i Poslanikovih s.a.v.s. govorenja postoji uzvišenije, elokventnije, znaèenjima obilatije i kompletnije govorenje od hazreti Alijevog.«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next