Dova je ključ Božije milosti
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

Bilježi se u islamskimtekstovimaobjašnjenje o veziizmeđu dove i uslišanosti, pokojem je dovaključBožijegodaziva. Ova riječ, zapravo, određujevrstuvezeizmeđu dove i uslišanosti.

Od ImamaAlija, a.s., prenose se riječi: “Dova je ključmilosti!”[1]

U oporucivođepravovjernihAlijaibnEbiTaliba, a.s., njegovomsinuHasanustoji: “Zatimstavi u rukesvojeključeveNjegovihriznica, sasvimonimšto se od Njegamožetražiti, pa kad god poželiš, moćićešdovomotvoritivrataNjegovihriznica!”[2]

Izrazimajasnuprimjesuznačenjavezeizmeđu dove i odaziva (“Pa kad god poželiš, moćićešdovomotvoritivrataNjegovihriznica!”).

Dakle, dova je ključkojimotvaramorizniceBožijemilosti.

A Božijeriznice ne daju se iscrpiti, ali ne posjedujusviljudiključeveriznicaBožijemilosti, nitisusviljudisposobniotvoritirizniceAllahovemilosti.

Bilježi se od ImamaDžaferaibnMuhammedaSadika, a.s., da je o Allahovimriječima:

Milostkoju Allah otvoriljudimanikonemožeoduzeti (Fatir, 2), rekao: “To je dova!”[3]  

Drugimriječima, dova je ključkojim Allah ljudimaotvaravrataSvojemilosti, a koji je Allah stavio u rukeSvojihrobova.1 2 next