PROPISI OBREDOSLOVLJAUpoznavanje ahkama

 

. . . Svima vama zakon smo i pravac propisali. . . (El-Maida, 48)

 

Čovjekova sreća na Ovom svijetu i na Ahiretu počiva na provođenju islamskog načina života i njegovih programa te usklađivanju svakodnev­nih djelatnosti, bilo pojedinačnih, bilo društvenih, sa zakonima islama, koji nude krajnju sreću i izbavljenje.

Islamski programi dijele se u tri osnovne grane:

Prva skupina podrazumijeva programe vezane za izgradnju zdravog čovjekovog svjetonazora i čiste ideologije. Mukellef[1] je obavezan steći uvjerenja i prihvatiti ih na osnovu argumenata, s obzirom na

 


[1] Mukellefom se naziva lice koje je punoljetno, razumno i slobodno. Ako takvo lice nije sposobno sâmo iznalaziti fikhska rješenja na osnovu stečenog znanja i iz za to posebno predviđenih izvora, ili ako nije sposobno djelovati u skladu sa predostrožnošću, tada u izvršavanju vjerskih obaveza i propisa slijedi mudžtehida. U svakom slučaju, neko ko postaje punoljetan počet će slijediti mèrdža’u za kojeg ustanovi da posjeduje sve uvjete da bude slijeđen, ali kasnije, prolaskom vremena te eventualnim školovanjem za mudžtehida, može i sam, u zavisnosti od ambicija, stići ili do razine kada će se služiti predostrožnošću, ili će sam kao mudžtehid dolaziti do fikhskih rješenja. 

 1 2 3 4 5 6 next