TAHARET (ČISTOĆA) 1
مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَAllah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste zahvalni bili. (El-Maida, 6)

Kao što je već naglašeno, skup praktičnih islamskih programa naziva se ahkam. U njemu se između ostalog nalazi i kategorija vadžiba, među kojima je od najosnovnijih i najvažnijih praktičnih dužnosti namaz. Pi­tanja u vezi sa namazom možemo podijeliti na tri vrste: 

 

i.  Uvodna, koja klanjač prije namaza treba zadovoljiti,

ii.  popratna, koja su u sklopu samoga namaza, od početnog tekbira do selama,

iii.  pitanja koja se bave onim što kvari namaz. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 next