NAMAZ U DŽEMATURekao je Muhammed, s. a. v. a. :

 

“Jedan čovjekov namaz u džematu vredniji je od četrdeset godina namaza u njegovoj kući. ” Upitali su ga: “O Poslaniče! Je li namazi jednoga dana?” On reče: “Ne, već jedan namaz. ” (18)

 

Jedinstvo islamskog umeta tema je kojoj islam pridaje veliki značaj. S ciljem očuvanja i nastavka jedinstva islam ima posebne programe od kojih je jedan i namaz u džematu. 


Značaj namaza u džematu

 

Pored toga što se u brojnim rivajetima za namaz obavljen u džematu obećava velika nagrada, obratimo li pažnju na neka od fikhskih pravila u vezi s tim ibadetom, možemo zapaziti koliko je pažnje posvećeno ovoj vjerskoj instituciji. Evo nekih od njih:

1. Mustehab je da se vadžib namazi, posebno dnevni, obavljaju u dže­matu. 

2. Učestvovanje u džematu je za svakog vjernika mustehab, a posebno za one koji se nalaze u blizini džamije. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 next