Alak (Ugrušak)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

سورة العلق

Mekka

96. sura – 19 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,

2. stvara čovjeka od ugruška!

3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

4. koji poučava peru,

5. koji čovjeka poučava onome što ne zna.

6. Uistinu, čovjek se uzobjesti

7. čim se neovisnim osjeti,

8. a Gospodaru tvome će se, doista, svi vratiti!1 2 next