I'TIKAFJedno od mustehab djela jeste i i'tikaf, a to znači povlačenje u džamiju, uz određene uvjete koji će biti pojašnjeni. 

 

Uvjeti i'tikafa

 

1. Da čovjek bude razuman. I'tikaf ludog čovjeka je neispravan. 

2. Nijjet sa nakanom približavanja Allahu, dž. š., i iskrenom nam­jerom ostajanja u džamiji. 

3. Post – vrijeme koje se provede u i'tikafu treba biti popraćeno uz post, pa osobi koja namjerno ne posti, ili koja može postiti, ali ne posti itikaf nije ispravan. 

4. Da ne bude kraći od tri dana, znači, minimum je tri dana, dok gornje granice nema. 

5. Da se obavlja u jednoj od sljedećih džamija:

 1 2 3 4 5 next