Idžtihadleksički, idžtihad znači činiti napor, zalagati se, truditi se. U fikhskoj terminologiji koristi se u značenju iznalaženja šerijatskih rješenja iz za to Šerijatom predviđenih izvora.Čovjek sposoban za takav rad naziva se mudžtehid.

     Izvori fikha, odnosno propisa:

1)   Kur'an Časni,

1.    sunnet (riječi, djela, potvrde bezgrešnih),

2.    razum,

3.     idžma' (slaganje islamskih pravnika o nekom od šerijatskih propisa). 

 

 

Kur'an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next