TAHARET (ČISTOĆA) 2Među pitanjima na koja islam obraća veliku pažnju i za koja ima posebne propise jeste i pitanje čistoće tijela i životnog staništa. Zahvalju­jući tome što je čistoća tijela i odjeće jedan od uvjeta za primanje nekih ibadeta kao što su namaz i tavaf, značajan dio šerijatskih propisa odnosi se upravo na ovo pitanje. Već smo ukazali na činjenicu da pored unutarnje čistoće koja se postiže uzimanjem abdesta, gusula ili tejemuma tijelo i odjeća klanjača također moraju biti čisti od nečistoće. Pored čistoće, od­jeća klanjača ima i drugih uvjeta u vezi sa kojima ćemo kasnije govoriti.Čistoća nije isto što i urednost, kao što ni nečistoća nije isto što i prljavština. Moguće je da nešto bude čisto (higijenski posmatrano), ali da sa šerijatskog aspekta ne bude čisto. Islam traži i čistoću i urednost, tj. čovjek mora voditi brigu o čistoći i urednosti sebe i svoga staništa.

Poradi postizanja čistoće od nečisti potrebno je znati šta spada u skupinu nečisti kao i načine na koje se stvari od njih čiste.

 

Nečistoće:

 

1. Mokraća i izmet (i od čovjeka i od toplokrvnih životinja čije je meso haram, kao što su mačka i miš), 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 next