Mudrosti islamske medicine 5
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

Mudrosti Islamske medicine 5

 

U ime Boga Milostivog Samilosnog

 

 

 

Muhe

 

Sahl ibn Ahmed prenio je od Muhammed ibn Aruma, od Salih ibn Muhammeda, od Omer ibn Šimra, od Džabira, od Abu Džafer al-Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka su na nj i njegovu porodicu – je rekao: ‘Ako vam muha padne u posudu sa jelom, potopite je u nju cijelu, jer u jednom njenom krilu je lijek, a u drugom otrov. Ona potapa jedno svoje krilo (otrovno), a ne potapa ono u kojem je lijek. Stoga je potopite cijelu da vam ne može nauditi.’” On je rekao: “Da nije za muhe koje padaju ljudima u hranu, kada ljudi i ne znaju, lepra bi se na sve strane proširila među njima.”

Od Muhammeda ibn Ali al-Baqira – mir neka je na nj – prenosi se da je rekao:

“Da ljudi ne jedu nešto od muha, znajući to ili ne znajući, bili bi po­gođeni leprom.” Ili je rekao: “Svi bi bili zaraženi leprom.”

 

Uobičajena prehlada

 

Ali ibn al-Halil prenio je od Abd al-Aziza ibn Hasana, od Hammada ibn Isaa, od Hariz ibn Abdullaha al-Sidžistanija, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao učitelju svoje djece:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 next