Dokazi za razumom obdarene 3 

Dokazi za razumom obdarene 3

 

 

 

 

PRIČA OD DOKTORU TEJASENU

I OSJETILNIM DIJELOVIMA KOŽE

 

Dr. Tejatat Tejasenu, šefu katedre za anatomiju na Chiang Mai Univerzitetu u Tailandu, predočeni su neki hadisi i ajeti koji se odnose na njegovu specijanost- anatomiju. Ovaj naučnik je tada izjavio da to nije novina i da o tome govore i budističke knjige (on je tada bio budista).1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 next