Karakteristike Islama 3




Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

 

Karakteristike Islama 3

 

 

 

Vrste upute

Kur’an je na osnovu različitosti životnih formi koje u stvorenom svijetu postoje objasnio da su i upute različite.

 

Instinkt

Ova uputa u općem smislu postoji u svim životnim formama kako u biljkama tako i životinjama pa i u čovjeku. Allah je nadahnuo pčele da med koji proizvode skladište u svojim kućama koje će praviti u udubinama planina i drveća. Jasno je da ovo nadahnuće (vahj) nije onaj vahj ili objava koju primaju poslanici, već riječ je o instinktu koji je Allah stvaranjem dotične životne forme u nju položio kao njen karakter i prirodu tako da se, što je očigledno, svaka vrsta Allahovih stvorenja kreće u smjeru karakterističnom svojoj biti.

 

Čula

Neke se životinje koriste čulima u cilju prolaska puta koji vodi do njihova krajnjeg cilja.

 

Razum

Ovaj potencijal Allah, dž. š., dao je čovjeku na raspolaganje da bi, koristeći se njime, postigao svoj razvoj i usavršenje. Kada bi razum bio oduzet čovjeku, nestalo bi visokih vrijednosti i osnovnog razloga za odvajanje čovjeka od drugih živih bića koja nemaju razum, što bi predstavljalo njegovo spuštanje na nivo životinja. Imam Sadik, alejhis-selam, u opširnom hadisu, u riječima upućenim Hišamu, kojima skida veo tajni s jednog dijela istina između ostalog kaže: “O Hišame, Allah ima dva argumenta kod ljudi, jedan vanjski i jedan unutarnji; vanjski su dokaz poslanici i imami, alejhimus-selam, a unutarnji dokaz Božiji kod čovjeka jeste razum.”

 

Nadahnuće, ilham

Još jedan vid upute jeste nadahnuće. Uputa kojom se mogu koristiti ljudi što su svojom produhovljenosti pripremili sebi teren za taj vid Allahove naklonosti i pomoći kojom se otkrivaju određene istine. Imam Sedžad, alejhis-selam, u dovi poznatoj kao Munadžatul a'rifin (Šapćuće moljenje znalaca) upućuje riječi svom Voljenom, jedino obožavanom: “Bože moj, kako su prijazni utisci nadahnuća za srca sjećanjem na Te, kako je slatko putovanje Tebi stazama nevidljivog, saliku iznutra predočenim.”

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next