Karakteristike Islama 1
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Karakteristike Islama 1

 

PREPOZNAVANJE ISLAMSKIH KARAKTERISTIKA

 

      U sljedećim kur'anskim ajetima možemo prepoznati opće karakteristike koje na sažet način opisuju Islam:

 

a-      Jedina kod Allaha potpuna vjera, koja osigurava čovjekovu sreću, jeste upravo Islam.[1]

b-     A onaj koji želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena, i on će na Onom svijetu nastradati.[2]

c-     Danas Sam vam usavršio vjeru vašu i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam put bude Islam.[3]

d-     I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti. On vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisa, vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi Poslanik bio svjedokom protiv vas i da biste vi bili svjedocima protiv ostalih ljudi.[4]

U citiranim ajetima možemo primjetiti veliki broj činjenica i zbilja od kojih ćemo ukazati na sljedeće.

1-     Vjera podrazumijeva način ispravnog življenja koji osigurava i ovosvjetsku i ahiretsku sreću. S praktičnog aspekta posmatrano, vjera koja to u potpunosti omogućava i koja čovječanstvo vodi ka istini jeste Islam.

2-     Bilo koja druga vjera da bude izabrana i prakticirana pored Islama, nakon što je objavljen, nije ono što traži Uzvišeni Allah. Za sve ljude koji se svjesno u svom životu opredijele za put koji nije islamski, na Onom svijetu nije predviđena nagrada.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 next