Mudrosti Islamske medicine
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

Mudrosti Islamske medicine

 

 

 

Glavobolja

Sahl ibn Ahmed je prenio od Ali ibn Numana, od ibn Musakana, od Abdulrahmana al-Qusayra, od Ebu Džafera al-Baqira, mir neka je na nj, koji je rekao: “Ko god pati od glavobolje, neka stavi svoju ruku na čelo i neka kaže sedam puta: ‘Tražim utočište kod Allaha, u čijoj moći je sve ono što je na kopnu i na moru, na Nebesima i na Zemlji, Onoga koji sve čuje i koji sve zna.’ Nakon toga bit će oslobođen bolova.

Hariz abu Ajub al-Džurijani prenio je od Muhammeda ibn Abu Nasra, od Sa'laba, od Amr ibn Yezid al-Sayqala, od Džafera ibn Mu­hammeda ibn Ali ibn Huseina ibn Ali ibn Ebu Taliba, mir neka je na nj, da je rekao:

“Požalio sam mu se na glavobolju i na moje danonoćne tegobe s njom. A on (Džafer ibn Muhammed) je rekao: ‘Stavi svoju ruku na čelo, i prouči sedam puta: U ime Allaha, sa čijim imenom ništa ne može nauditi na Nebesima ni na Zemlji, On sve čuje i sve zna. O Allahu, tražim utočište kod Tebe od nesreća od kojih je tražio Tvoju zaštitu Mu­hammed, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu.’ Bol će se povući zahvaljujući moći Uzvišenog Allaha.”

Ali ibn Urva al-Ahwazi, prenosilac učenja Ehli-bejta, mir neka je na njih, prenio je od Al-Daylamija, od Dawuda al-Raqqija, od Musa ibn Džafera, mir neka je na nj, da je on (Dawud) rekao:

“Rekao sam mu: ‘O sine Poslanikov, imam stalnu glavobolju, pone­kada me ona drži cijelu noć, te me to onemogućava u mojim noćnim mo­litvama.’ Rekao je: ‘O Dawude, kada god te to snađe, stavi svoju ruku na čelo i kaži: Utječem se Allahu i tražim njegovu zaštitu za sebe od svih be­laja koji me pogađaju – u ime Allaha Svemoćnog i Njegovih savršenih riječi, Čijoj moći ne može izbjeći ni pravednik ni nevaljalac­ – Tražim utočište kod Allaha Premoćnog i Sveobuhvatnog  preko Poslanika Boži­jeg i njegove časne porodice. O Allahu, putem njihovog posredovanja kod tebe zaštiti me od ovih patnji i tegoba, pa te neće više ovo po­gađati.’”

Abu Sald al-Harawi prenio je od Imama Ride, mir neka je na nj, od svog oca Imama Baqira, mir neka je na nj, koji je kazao:

“Podučavajte naše sljedbenike da uče sljedeće riječi za glavobolju: ‘O Ta-ha, o Zarr, o Tamana, o Tannat!’ Ovo su uzvišena imena i imaju propisanu moć od Svemoćnog Allaha. Allah će tako udaljiti od njih bol.”

Abdullah ibn Bistam je prenio od Ishaka ibn Ibrahima od Abu Hasana al-Askerija – mir neka je na nj – da je on (Ishak) rekao:

Bio sam sa njim (Imamom Askerijom), kada mu se jedan od naše braće požalio: ‘O, sine Allahova Poslanika, moja porodica trpi velike muke od ove proklete bolesti.’ On je upitao: ‘A kakva je to bolest?’ Čovjek je odgovorio: ‘Glavobolja.’ On reče: ‘Uzmi čašu vode i prouči na nju: Zar ne znaju nevjernici da su Nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (Kur'an 21:30) Potom to popijte i onda nećete imati više po­teškoća sa bolešću, voljom Uzvišenog Allaha.’”

Tamim ibn Ahmed al-Sajrafi prenio je od Muhammeda ibn Halida al-Barqija, od Ali ibn al-Numana, od Davuda ibn Farqada i Mu'alla ibn Hu­naysa da su obojica kazali:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 next