POSLANSTVO (2)POSLANSTVO (2)

 

 

 

Rezime dosadašnje rasprave

Spomenut ćemo nekoliko stavki koje se mogu zaključiti iz dosadašnjih rasprava.

        1.         Definicija vjere

Din predstavlja poseban metod u ovosvjetskom životu koji obezbjeđuje dobro Ovoga svijeta i ahiretsku sreću i duhovnost. Ovaj metod je tako osmišljen i uređen da pored dunjalučkih blagodati obezbjeđuje i društvenu pravdu, moralne vrline, uzvišene ljudske ciljeve i ahiretska savršenstva. Priskrbljuje stalno izljevanje Božije milosti ljudima. Daruje čovjeku vječne dženetske blagodati. Zakoni vjere su tako usklađeni da obuhvataju i materijalni život čovjeka i pitanja svakodnevnice.

        2.         Vjera je objavljena radi rješenja nesuglasica i raskola

Jedna od odlika vjere, od njenog samog dolaska u društvo, jeste uklanjanje ljudskih međusobnih razmirica i raskola. Znači, vjera je imala za cilj da ljudi žive slobodno u okrilju zakona i samim time okorištavaju društvenim životom. Vjera želi ukloniti razmirice koje su proizišle iz fitreta da bi ljudi mogli u spokoju i podršci zakona, a u skladu sa svojim potencijalom ostvariti savršenstva. Zakoni vjere su, u skladu sa ljudskom kretnjom usavršavanja, otpočeli svoje usavršavanje. U krajnjem, vjera želi ukloniti raskole koji su proizišli iz fitreta i izvan fitreta.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 next