Duha (Jutro)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

سورة الضحی

Mekka

93. sura – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

1. Tako mi jutra

2. i noći kada se utiša, -

3. Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

4. Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

5. a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti!

6. Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

7. i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio,

8. i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?1 next