SAMOSPOZNAJA I DUHOVNO UZDIZANJE
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

SAMOSPOZNAJA I

DU­HOVNO UZDIZANJE

 

 

 

 

Uvod

 Čovjek je predmet istraživanja raznih nauka, iz različitih aspekata. Psihologija, sociologija, historija, ahlak, medicina, čak fiziologija i biologija – nauke su koje, svaka pojedinačno, iz svoga ugla, raspravljaju o čovjekovom biću. Mi ćemo se ovdje upustiti u raspravu o čovjeku iz aspekta bića “koje posjeduje potencijal savršenstva”. Razgovarat ćemo o krajnjem savršenstvu i o putu sti­zanja do tog savršenstva. Nastojat ćemo ojačati sebe i učiniti se spremnijim za usavršavanje i spoznavanje najboljeg načina korišćenja unutarnjih osobina i vanjskih mogućnosti radi stizanja do savršenstva i zbiljske radosti. Učinit ćemo to promišljanjem o svom biću i prepoznavanjem činilaca koji su utkani u našem fitretu[1] radi putovanja i stizanja do primarnog cilja. A sve to postići ćemo spoznajom vlastitih potencijala koje nas privlače ka uz­višenim ciljevima čovječanstva, kao i onih niti koje naše biće povezuju sa drugima na tom putu, da bismo uz pomoć Uzvišenog Boga načinili završni korak na stazi usavršavanja sebe i drugih.

Prema tome, sadržaj ove rasprave zasniva se na postavci da je čovjek “biće koje prihvata moć vlastitog savršenstva”.

Cilj ove rasprave jeste spoznaja “zbiljskog savršenstva i puta dostizanja istog”. Metoda rasprave jeste istraživanje vlastitih unu­tarnjih viđenja radi prepoznavanja snaga privlačnosti i težnji koje su u čovjeku utkane radi stizanja do savršenstva. Ovdje ćemo razmatrati i činioce koji su nam od pomoći na putu stizanja do žel­jenog cilja, kao i uvjete koji pospješuju njegovo dostizanje. Pri obrazlaganju ove teme nastojat ćemo se zadovoljiti raspoloživim znanjem i jednostavnim racionalnim argumentima, koristeći na­jpouzdanija i najjasnija dostignuća koja nas vode do otkrića ne­poznanica. Po potrebi ćemo ukazivati i na složenije racionalne ar­gumente te na dokaze iz predaja.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next