AKAIDAKAID

 

Akaid                                                                                      02/11/2001

Uvod

Na ovu temu napisane su brojne knjige od strane velikih alima, a najpogodnija od njih je 5. tom knjige "Principi filozofije i realizma" od Alame Tabatabaia i šehida Murtaze Mutaharija. Knjiga se sastoji iz pitanja i odgovora.

Francuski filozof Henry Corbin nakon svog prvog susreta sa Alame Tabatabaiem je kazao: "Prvi put sam upoznao čovjeka koji primjenjuje sve što je naučio iz Qur'ana, filozofije i irfana. On je ustvari utjelovljenje Qur'ana, irfana i svega što je naučio."

Ovu knjigu šehid Mutahari počinje ovako: "Pitanja koja se tiču Boga su najudaljenija od onoga što čovjek osjeća čulima i čemu je svjedok, a govor o akaidu je kazivanje o nečemu što se nalazi s one strane materijalnog."

Upravo zbog toga što su ovo pitanja izvan materijalnog svijeta, neki su posumnjali u akaid kao znanost.

Materijalisti sumnjaju i poriču sve ono što je vanmaterijalno, što ne nalaze oko sebe u prirodi, pa kažu: "Sve ono što nije opipljivo i podložno empirijskim, iskustvenim opitima, ne postoji." Jedan ljekar je rekao: "Dok ne vidim boga u svojoj operacionoj sali pod skalperom ja ne vjerujem u njega."

Kada želimo govoriti o fundamentalnim pitanjima islamskog vjerovanja nužno je suočenje sa nekoliko vrlo bitnih početnih pitanja i bilo bi poželjno naći odgovor na njih.

Na koji način odgovoriti na teme islamske spoznaje?

Koji je najbolji put koji će čovjeka dovesti do spoznaje?

Naučnici su izvršili klasifikaciju u 4 vrste spoznaje:

1)             Iskustvena, empirijska, čulna ili znanstvena (hesi). Do nje se dolazi čulnim organima, analizom, sintezom i znanstvenim eksperimentima. Svakako, u sticanju ove spoznaje čovjek koristi svoj umni potencijal. Ovakva vrsta spoznavanja se koristi u empirijskim znanostima (fizika, hemija, biologija,...).1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next