DOKAZI ZA RAZUMNO PRIHVATANJE KURANA
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

PRIČA OD DOKTORU TEJASENU

I OSJETILNIM DIJELOVIMA KOŽE

 

 

 

Dr. Tejatat Tejasenu, šefu katedre za anatomiju na Chiang Mai Univerzitetu u Tailandu, predočeni su neki hadisi i ajeti koji se odnose na njegovu specijanost- anatomiju. Ovaj naučnik je tada izjavio da to nije novina i da o tome govore i budističke knjige (on je tada bio budista).

Nakon godinu dana ovaj doktor se izvinuo  svojim sagovornicima na konferenciji rekavši da u budističkim knjigama nije našao ono što je mislio da se nalazi. Ovi su mu tada predočili neke kur'anske dokaze.  Jedan od dokaza odnosio se na moderna otkrića iz oblasti dermatologije (medicinske nauke koja se bavi izučavanjem i liječenjem kože op.p).  Pitanje se odnosilo da to da li bi čovjek prestao osjećati bol prouzrokovan opekotinama.  Odgovor Dr. Tejasena je bio:  “Da, ukoliko su opekotine duboke!” Da bi u potpunosti dočarao razgovor s ovim doktorom prenosim u detalje razgovor koji je s njim objavljen:

«Dr. Tejasenu smo se obratili sljedećim riječima: “Vjerujemo da će vam biti interesantno da saznate da u ovoj knjizi, Kur’anu, postoji 1400 godina star opis koji govori o momentu kazne za nevjernike koji će biti prženi džhennemskom vatrom.  Ovaj opis kaže da, kada im koža izgori, Allah će nevjernicima dati novu kožu kako bi mogli osjetiti kaznu koja im se daje, time ukazujući na činjenicu da se nervi preko kojih osjećamo nalaze u koži.”  Ajet glasi:

One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.( En-Nisa':56)

Upitali smo:  “Da li se slažete da je ovdje, prije 1400 godina, ukazano na bitnost činjenice da se nervi preko kojih osjećamo završavaju u koži?”  Dr. Tejasen je odgovorio: “Da, slažem se.  Poznavanje činjenica o osjetilnosti je očigledno prisutno već dugo vremena jer vidimo da se kaže da ako neko nešto pogriješi biti će kažnjen gorenjem u vatri a zatim će Allah toj osobi dati novu kožu i njome je prekriti kako bi ponovo osjetila bolnu patnju.  To znači da su oni još prije mnogo godina znali da se receptori (prijemnici) za osjećaj bola moraju nalaziti u koži te su govorili o obnavljanju kože.”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 next