Ciklus Kuranske upute
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

1. SMISAO RAZUMA

 

Naše prethodne teme ticale su se objave i poruke Kur'ana, a ta pitanja su osnovna pitanja u vjeri uopće. Kur'an govori o čovjeko­vom razumu i intelektu. A razum se, pak, očituje na dva načina:

Kao 'akl- 'ameli, aktivni ili praktični razum koji služi da pomoću njega razlikujemo dobro i zlo, te poćudne i nepoćudne stvari. Taj ra­zum je prirođen čovjeku od njegovog rođenja. To je onaj razum koji čovjeka upućuje da obavlja svakodnevne aktivnosti u životu, i ta vrsta razuma ne tiče se toga da li čovjek posjeduje iman i vjeru. Ovaj razum nema ništa s vjerom i on je prirođen svakome - i vjerniku i nevjerniku - dakle, svakome ko može da vidi, da spozna i da shvati neke stvari. Da bi čovjek nešto vidio na Ovom svijetu nije uslov da posjeduje iman - vjeru. Takav čovjek, posjednik praktičnog razuma, može da spozna osnovne principe življenja i zakonitosti ovog ma­terijalnog svijeta i da sebi kreira ugodan dunjalučki život.

Ovim se možda dolazi do pojašnjenja pitanja: kako to da kafiri na raznim krajevima svijeta uspijevaju da budu toliko uspješni u ovodunjalučkom životu, a mi muslimani koji posjedujemo tako divnu vjeru još uvijek tavorimo na začelju?

Ovdje je došlo do kolizije između prirođenog, praktičnog, ra­zuma sa onom vrstom razuma koji je rezultat čovjekovog sticanja (vidjećemo kasnije o čemu se radi). Ponovimo još jednom: da bi neko postigao nešto, naučio pisati, čitati, naučio kompjuterske znanosti, išao na mjesec, pravio genetske kopije stvorenja - sve to ne uslovljava nikakvu vjeru, niti posjedovanje imana. Svako ko se na ovom polju više trudi priskrbiće više uspjeha i znanja.

'Akl-nazari - spekulativni (filozofski) razum, viši je nivo razuma i on razmatra i tretira pitanja bitka, nebitka, svrhe postojanja - to je,

dakle, razum koji je na višem stupnju od prethodno pomenutog ra­zuma. To je onaj nivo uma koji tretira poznavanje bića ili svrhe postojanja. Osnovna zadaća ovog razuma jeste da odgovori na tri davno postavljena pitanja: odakle sam došao, gdje sam sada i gdje

ću otići?

Božiji Poslanik s.a.v.a. je pravi razum definisao kao ibadet Bogu, preko koga se postiže istinsko robovanje Bogu. Džennet koji je obećan postiže se posredstvom ovog razuma. U 21. ajetu sure El-Bekare kaže se:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next