HAZARDNE IGRE - Kocka, lutrija (tombola), opklada, kartanje, šahHAZARDNE IGRE - Kocka, lutrija (tombola), opklada, kartanje, šah

Senahid Zajimović

 

 

Obuhvatiti sve hazardne igre u jednom novinskom članku nije moguće pogotovo ako se imaju namjeru detaljno i sistematski obraditi. U tekstu koji slijedi sam prikazao samo neke, nama najpoznatije, igre, a sve ostale imaju isti status u Šeriatu kao i spomenute. Pošto je predmet svih hazardnih igara imetak, odnosno novac, počeću članak o važnosti očuvanja imetka i stanovišta Šeriata prema njemu.

Imetak i važnost njegova čuvanja u Islamu

Obaveza čuvanja imetka je jedan od viših ciljeva Šeriata. Islam je postavio pravila i metode sticanja i investiranja imetka. Zabranio je sve puteve koji vode bespravnom uništavanju imetka. Zbog toga su propisani; legalna kupoprodaja, krediti, najamnina, pokloni idr. Kao ispravni i legalni načini poslovanja sa imetkom. Zabranjeni su svi vidovi nedozvoljenog sticanja imetka u što na prvom mjestu spada uzimanje kamate, kocka, monopol, mito, kupoprodaje zasnovane na prevari, krađa, trgovina drogama i drugim opojnim sredstvima.

Imetak ima specifično mjesto u Islamu i svoj hurmet isto kao vjera, život, čast i razum. Na to upućuju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorene prilikom oprosnog hadždža: "Nasrtaj na vaše imetke, živote i uglede vam je zabranjen isto kao što vam je zabranjeno bilo kakvo neprijateljstvo u ovom današnjem danu, u ovom mjestu i u ovome gradu."

Pravi i jedni vlasnik svega na Dunjaluku i Ahiretu jeste Uzvišeni Allah. Naše raspolaganje imetkom jeste samo vid upraviteljstva. Mi smo Allahovi namjesnici na Zemlji. Uzvišeni kaže: "Udjeljujte iz onoga što vam On stavlja na raspolaganje" (Sura El-Hadid, ajet 7).

Tema o hazardnim igrama a prije svega o kocki je veoma bitna. U Kur'anu su spomenute zajedno sa alkoholom. Alkohol je majka svih zala. Kocka nije ništa manje opasna od alkohola. Štete su ogromne kako po pojedinca tako i po društvo. I jedna i druga u sebi sadrže materijalne, moralne, zdravstvene pa i političke štete. Da, i političke! Pretpostavimo da smo mi muslimanska zemlja, neprijatelj može da zavlada nama putem alkohola I kocke ili da nas stavi u zavisan položaj time što ćemo uvoziti ova dva zla iz njegove države.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next