Islamski konstitucionalizam i pojam demokrtatije
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bosalshia/public_html/page.php on line 103

ISLAMSKI KONSTITUCIONALIZAM (USTAVNI POREDAK) I POJAM DEMOKRATIJE*

 

 

Azizah Y. Al-Hibri**

 

 

(Izvor: Case Western Reserve Journal of International Law. Azizah Y. Al-Hibri, Islamic Constitutionalism and the Concept of Democracy (Islasmki konstitucionalizam i pojam demokratije), 24 Case W. Res. J. International L. 1 (1992).

 

I. Uvod

Savremena doga|anja u Arapskom svijetu, posebno ona oko Zalivskog rata su pobudila/o~ivjela  zahtjeve  za  uvo|enjem  demokratskih  promjena  u  vladaju_im sistemima tog regiona. Ovi zahtjevi su potakli airoku raspravu me|u muslimanima zainteresovanim za pravilno islamsko stanoviate po pomenutom pitanju. Ovaj lanak/esej daje doprinos toj raspravi analiziraju_i stav islamskog konstitucionalizma o vladavini demokratije. Da bi ovakvu analizu uinili pristupanijom zapadnom itaocu, ona _e biti izvedena tako ato _e islamski sistem vladavine/upravljanja biti posmatran u svjetlu osnovnih principa demokratije na Zapadu uopate, i Sjedinjenim Amerikim Dr~avama posebno. Ovaj pristup je prihva_en iz isto heuristikih razloga/pobuda (iz jednog razloga; da se itaocu olakaa razumijevanje materije). Ovo nikako ne treba shvatiti kao sugestiju da su zapadni demokratski principi vrhovni kriterij  u ocjenjivanju/odre|ivanju demokratskog karaktera alternativnih sistema vladavine/upravljanja. Ova posljednja napomena je posebno va~na imaju_i u vidu da neki muslimanski mislioci vjeruju da bi demokratski karakter modernog islamskog sistema upravljanja/vladavine - ako bi ovaj bio u potpunosti razvijen - uveliko nadmaaio isti karakter bilo kog postoje_eg zapadnog sistema.1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next